Samen plezier beleven aan kunst en je blik verruimen

Educatieve projecten

Algemeen

De stichting Kunst in de Etalage verzorgt educatieve projecten voor verschillende doelgroepen, waaronder leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs, AKI-studenten, ouderen, deelnemers van InteraktContour en publiek. We trachten met al deze educatieve projecten en samenwerkingsverbanden een bijdrage te leveren aan cultuureducatie in Oldenzaal en maatschappelijke betrokkenheid te tonen.