Kunst in de Etalage werkt aan een nieuw concept voor Kunstbeleving in Oldenzaal!

Geen Kunst in de Etalage

in 2024

Een jaarlijks kunstevenement in de binnenstad van Oldenzaal

Drie weken lang kunst in de binnenstad van Oldenzaal! Ruim 40 ondernemers en minimaal 45 Kunstenaars verzorgen een geweldig gevarieerde kunst-expositie in de etalages van de Oldenzaalse binnenstad. Een evenement in oktober met kunstenaars van dichtbij uit de regio, maar ook van ver en zelfs van over de grens die hun werk exposeren.
 
Let op: In 2024 zal er geen kunstevenement plaatsvinden. De organisatie beraadt zich dit jaar op een nieuw concept voor Kunst in de Etalage van Oldenzaal.
 
Volg onze socials (Facebook en Instagram) voor alle actuele en leuke nieuwtjes! 
 

laatste nieuws

Geen Kunst in de Etalage 2024

Het bestuur van Kunst in de Etalage heeft besloten om in 2024 geen kunstevenement te organiseren in de binnenstad van Oldenzaal. Na 21 edities is het tijd voor reflectie en wil de organisatie zich beraden op de verdere toekomst van het evenement.

Door natuurlijk verloop is in de afgelopen jaren een nieuwe lichting vrijwilligers toegetreden tot de organisatie. Dit geeft nieuwe input en inspiratie ten aanzien van het huidige concept van het evenement. Het komende jaar wil de stichting benutten om dit concept tegen het licht te houden en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. We willen meegaan met de tijd en onszelf vernieuwen. Het huidige concept; het exposeren van kunst in de etalages, is mogelijk niet meer zo passend. Het laat zich steeds lastiger vormgeven. Het ombouwen van winkels naar woonhuizen geeft bijvoorbeeld gaten in de expositie waardoor het een minder mooi aaneensluitend geheel is. We willen nadenken over een nieuw basisconcept van ons evenement. We verzorgen daarnaast ook maatschappelijke en educatieve projecten; die willen we in de toekomst graag zoveel mogelijk behouden en voortzetten.

Het bestuur van de stichting acht het nodig dat er ruimte wordt gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen. Samen met de vrijwilligers gaan we daar het komende jaar mee aan de slag. We gaan op zoek naar een nieuw concept met kunst in ‘de etalage van Oldenzaal’ in welke vorm dan ook. Tegelijkertijd kunnen we kijken waar nieuwe behoeften liggen; kunnen we bijvoorbeeld meer betekenen voor jongeren? En hoe doen we dat dan? Kunnen we wellicht nieuwe samenwerkingen aangaan? Over dit soort vraagstukken gaan we ons buigen en onszelf opnieuw uitvinden om uiteindelijk bij te kunnen blijven dragen aan een mooie kunstbeleving voor Oldenzaal!

Met vriendelijke groet,

Bart Assen en Saskia Rikhof

secretariaat Kunst in de Etalage