De stichting biedt de scholen een workshop aan, waarbij een kunstenaar in de klas komt.

Primair onderwijs

In 2024 zullen er geen educatieve projecten zijn.
 
Kunstenaar in de klas bij groep 6 en/of 7 Oldenzaalse basisscholen
Sinds 2010 organiseert de stichting Kunst in de Etalage een educatief project voor groep 6/7 van de basisscholen in Oldenzaal. De stichting biedt de scholen een workshop aan, waarbij een kunstenaar in de klas komt. Daarbij kunnen de leerlingen met zeer uiteenlopende technieken werken. Eventueel kan de school ook nog gebruik maken van de diensten van twee leerlingen van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat ter assistentie in de klas. Deze leerlingen volgen de theoretische leerweg met in hun pakket kunstvakken. Het assisteren heeft voor hen op deze manier een educatief doel: creatieve samenwerking. De resultaten worden geëxposeerd in een etalage als onderdeel van het evenement Kunst in de Etalage.
 
 
 
Kunstroute bovenbouw
Sinds 2015 voorziet de Stichting Kunst in de Etalage jaarlijks in een educatieve kunstroute voor kinderen. De route met een kunstbeschouwende vragenlijst voor kinderen is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De bijbehorende lesbrief voor de leerkracht wordt toegevoegd. Het lesmateriaal wordt aangeboden aan alle basisscholen van Oldenzaal.
 
 
Meer informatie
Klik op deze link naar CEPPO voor meer informatie over het educatieve project voor het basisonderwijs in Oldenzaal.